Židům 11:10,16

Židům 11:10 CSP

Očekával totiž město mající základy, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Židům 11:16 CSP

Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, jeli nazýván jejich Bohem, neboť jim připravil město.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Židům 11:10,16