Genesis 2:11

Genesis 2:11 CSP

První se jmenuje Píšon, to obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Genesis 2:11