Galatským 5:22-26

Galatským 5:22-26 CSP

Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Ti, kdo patří Kristu [Ježíši], ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jsmeli Duchem živi, Ducha také následujme. Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Galatským 5:22-26

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Galatským 5:22-26