Galatským 4:7

Galatským 4:7 CSP

Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Galatským 4:7