Galatským 3:6

Galatským 3:6 CSP

Je tomu jako s Abrahamem: "uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost."
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Galatským 3:6