Galatským 3:3

Galatským 3:3 CSP

To jste tak nerozumní? Začali jste Duchem, a nyní dokončujete tělem?
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Galatským 3:3