Galatským 3:24

Galatským 3:24 CSP

takže se Zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Galatským 3:24