Galatským 3:15

Galatským 3:15 CSP

Bratři, po lidsku pravím: Už potvrzenou závěť člověka nikdo neruší ani k ní nic nepřipojuje.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet