Exodus 13:21

Exodus 13:21 CSP

Hospodin šel před nimi ve dne v oblakovém sloupu, aby je cestou vedl, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil; tak mohli jít ve dne i v noci.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet