Exodus 13:2

Exodus 13:2 CSP

Posvěť mi mezi syny Izraele všechno prvorozené otvírající každé lůno, z lidí i z dobytka; patří to mně.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet