Exodus 13:14

Exodus 13:14 CSP

Až se tě později tvůj syn zeptá, co to znamená, řekneš mu: Silnou rukou nás Hospodin vyvedl z Egypta, z domu otroctví.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet