Exodus 13:12

Exodus 13:12 CSP

pak všechno, co otvírá lůno, převedeš Hospodinu. Všechno prvorozené z tvého dobytka, co bude mužského pohlaví, bude patřit Hospodinu.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet