Exodus 12:51

Exodus 12:51 CSP

A právě ten den Hospodin vyvedl syny Izraele po jejich oddílech z egyptské země.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet