Exodus 12:50

Exodus 12:50 CSP

Pak všichni synové Izraele učinili tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a Áronovi; přesně tak učinili.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet