Exodus 12:28

Exodus 12:28 CSP

Synové Izraele šli a učinili tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a Áronovi; přesně tak učinili.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet