Exodus 12:17

Exodus 12:17 CSP

Budete zachovávat svátek nekvašených chlebů, protože právě v tento den jsem vyvedl vaše oddíly z egyptské země; tento den budete zachovávat po všechny své generace jako věčné ustanovení.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet