Efeským 4:13

Efeským 4:13 CSP

dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti
CSP: Český studijní překlad
Sdílet