Kazatel 12
CSP

Kazatel 12

12
1Pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého jinošství,#pl.; n.: panictví; 11,9 dříve nežli#v h. vv. 1–7 tvoří jednu dlouhou větu, která je spojena časovými spojkami – hl. věta je: Pamatuj … a navazují vedlejší časové věty přijdou zlé dny a dorazí léta, o kterých řekneš: Nemám v nich zalíbení;#n.: o ně zájem 2dříve nežli ztemní slunce a světlo, měsíc a hvězdy, a vrátí#n.: odvrátí se mračna po dešti; 3v den, kdy se budou strachem třást strážci domu#[tj. ruce] a udatní muži#[tj. nohy] se budou křivit, mlečky přestanou pracovat, protože ubyly,#[tj. zuby] a ty kdo se dívají skrze průduchy,#n : z oken; [tj. oči (Gn 27,1; 1S 3,2)] budou temné#n.: ztemní; jinde užíváno o očích (Ž 69,24; Pl 5,17) 4a zavřou se dveře#[tj. uši] do ulice, až se ztiší zvuk mlýnu.#HL; srv. Jr 25,10p Bude se vstávat za hlasu ptactva a všechny popěvky#h.: dcery písně budou přidušeny. 5Lidé se budou bát i výšek#h.: vysokého místa a postrachu na cestě; rozkvete mandlovník,#[Bledé mandlové květy jsou obrazem šedin.] kobylka se sotva povleče#[Kobylka je za normálních okolností čilá, ale za chladného počasí, zejména ráno, se “těžce vleče” – srv. Na 3,17. Obraz stáří, kdy se člověk už pohybuje těžko a pomalu.] a kapara#[Capparis spinosa, rostlina, jejíž plody se užívaly jako afrodisiakum.] nebude působit.#h.: se poruší / zmaří Vždyť člověk se ubírá do svého věčného domu#h.: domu své věčnosti; Jb 17,13; 30,23 a ulicí budou obcházet ti, kdo naříkají.#[Vv. 2–5 jsou alegorickým popisem stárnutí.] 6Dříve nežli se přetrhne#K: bude vzdálen / odstraněn stříbrný provaz a praskne zlatá mísa,#n.: nádrž bude roztříštěn džbán nad zřídlem a zlomí se kolo u studny. 7Až se navrátí prach na zem tak, jak dříve byl, a duch se navrátí k Bohu, který jej dal. 8Marnost všech marností, řekl ten kazatel, všechno je to marnost.
Epilog
9A dodatek: Že byl kazatel moudrý, stále učil lid poznání, uvažoval a bádal, uspořádal#n.: urovnal / posbíral mnohá přísloví. 10Kazatel se snažil nalézt žádoucí slova; je zapsáno to, co je přímé,#n : správné pravdivá slova. 11Slova moudrých jsou jako bodce a jako hřebíky zatlučené#h.: zasazené sběrateli.#n.: jsou sběratelé / jsou sbírky Byla vydána jedním pastýřem. 12A dodatek: Můj synu, nech se jimi varovat. Tvořit mnohé knihy, to nemá konce, a mnohé dumání působí únavu těla. 13Slovo na závěr všeho, co bylo řečeno: Boha se boj a jeho příkazy zachovávej, protože toto se týká#[Chybějící sloveso vedlo k různým výkladům.]; každého člověka. 14Vždyť Bůh každé dílo přivede na soud se vším, co je skryto, ať dobrým nebo zlým.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad