Kazatel 12:9

Kazatel 12:9 CSP

A dodatek: Že byl kazatel moudrý, stále učil lid poznání, uvažoval a bádal, uspořádal mnohá přísloví.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet