Kazatel 12:6

Kazatel 12:6 CSP

Dříve nežli se přetrhne stříbrný provaz a praskne zlatá mísa, bude roztříštěn džbán nad zřídlem a zlomí se kolo u studny.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet