Kazatel 12:14

Kazatel 12:14 CSP

Vždyť Bůh každé dílo přivede na soud se vším, co je skryto, ať dobrým nebo zlým.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet