Skutky 5:29

Skutky 5:29 CSP

Petr a apoštolové odpověděli: “Boha je třeba poslouchat více než lidi.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Skutky 5:29