Skutky 18:1,4

Skutky 18:1 CSP

Po těchto událostech odešel [Pavel] z Athén a přišel do Korintu.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Skutky 18:4 CSP

Každou sobotu rozmlouval v synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet