2 Tesalonickým 2:9-10

2 Tesalonickým 2:9-10 CSP

Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet