2 Tesalonickým 2:8

2 Tesalonickým 2:8 CSP

A potom bude zjeven ten Bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní dechem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet