2 Petr 3:2

2 Petr 3:2 CSP

abyste pamatovali na slova předpověděná svatými proroky a na příkaz Pána a Zachránce, předaný vašimi apoštoly.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet