2 Petr 2:6

2 Petr 2:6 CSP

Také města Sodomu a Gomoru obrátil v popel a odsoudil [k zániku] a tím dal varovný příklad budoucím bezbožníkům.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet