2 Korintským 7:10

2 Korintským 7:10 CSP

Zármutek, který je podle Boha, působí pokání k záchraně, jehož nelze litovat, kdežto zármutek světa působí smrt.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

2 Korintským 7:10

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s 2 Korintským 7:10