1 Timoteus 2:7

1 Timoteus 2:7 CSP

K tomu jsem byl ustanoven hlasatelem a apoštolem-- mluvím pravdu [v Kristu], nelžu --, učitelem národů ve víře a v pravdě.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet