1 Jan 4:1

1 Jan 4:1 CSP

Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsouli z Boha; neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

1 Jan 4:1

Sdílet