1 Korintským 11:32

1 Korintským 11:32 CSP

Když jsme však souzeni od Pána, jsme vychováváni, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet