Tobiti 2
TSO89

Tobiti 2

2
Ta nkhuvo wa ndyangu
1 # Eks. 23:16 Loko mina Tobiti ndzi vuyele ekaya, ndzi tlhele ndzi tshama ni nsati wa mina Ana ni n'wana wa mina Tobiya. Enkhubyeni wa Pentekosta#Kumbe: Enkhubyeni wa Ntshovelo wu nga nkhuvo lowo hlawuleka wa mavhiki ya 7, ndzi phameriwile swakudya leswo xawula leswaku ndzi tshama ehansi ndzi dya. 2Loko ndzi vona ku tala ka swakudya, ndzi te eka n'wana wa mina: “N'wananga, famba u ya kuma xisiwana xihi kumbe xihi xa rixaka ra ka hina lexi a xi ri evukhumbini eNinivha lexi tirhelaka Xikwembu hi mbilu hinkwayo ya xona. Vuya na xona, leswaku xi ta dya na hina. A ndzi nga dyi nchumu, u ko u vuya na xona.”
Ku dlawa ka munhu eNinivha
3Kavaloko Tobiya a famba ku ya lava xisiwana lexi. Kambe ú hatle a vuya, kutani a huwelela a ku: “Tatana, tatana!”
Ndzi te eka yena: “N'wananga, swi lo yini?”
Ú ndzi hlamurile a ku: “Tatana, un'wana wa varikwerhu ú sombhiwile nhamu, a cukumetiwa erivaleni ra muti.”
4Kavaloko ndzi nga si nantswa nanchumu, ndzi hatla ndzi yima ndzi ya susa ntsumbu lowu, ndzi ya wu tumbeta leswaku ndzi ta wu lahla nimadyambu. 5#Tinhl. 19:11-13Eku vuyeni ka mina, ndzi hlambile, kutani ndzi dya swakudya ndzi ri ni gome lerikulu. 6#Am. 8:10A ndzi tsundzuka leswi muprofeta Amosi a swi vuleke eka vaaki va Betele loko a te:
“Ndzi ta hundzula minkhuvo ya n'wina yi va minkosi,
ni tinsimu ta n'wina hinkwato ti va ta swirilo.”
Kutani ndzi rila.
7Loko dyambu ri perile, ndzi yile ndzi ya cela sirha, kutani ndzi lahla ntsumbu lowuyani. 8Kavaloko vaakelani va mina va ndzi hleka va ku: “Ú la nga tshama a baleka a chava ku dlawa hi ku lahla vafi, namuntlha hi loyi a tlhelaka a endla tano. Xana a nga ha chavi ku dlawa ke?”
Ta loko Tobiti a fa mahlo
9Vusiku byebyo loko ndzi vuya eku lahleni ka munhu loyi, a ndzi nyamisiwile, kutani ndzi ya etlela exivaveni xa yindlu kusuhi ni khumbi. A ndzi nga tifunengetanga xikandza. 10A ndzi swi tivanga leswaku a ku ri ni swindzingiri ekhumbini, kutani swi ndzi tlhambela endzeni ka matihlo, hi ndlela leyi ku vumbetelana papa ro basa emahlweni ya mina. Ndzi fambile ni tin'anga leto tala, kutani, hambiloko ti ringetile ku ndzi tshungula hi mirhi ya tona, a swi pfunanga nchumu, mahlo ya mina ma nyamile ku kondza loko ndzi va bofu.
A ndzi kotanga ku vona nchumu malembe ya 4. Vamakwerhu hinkwavo va karhatekile swinene hikwalaho ka mina, kutani Ayikara ú ndzi hlayisile malembe mambirhi ku fikela loko a ya etikweni ra Elima.
Ta dzolonga endyangwini
11Endzhaku ka ku famba ka Ayikara, nsati wa mina Ana, tanihi vavasati van'wana lavo tala, a ya sungula ntirho wa ku swula ni ku luka. 12Vanhu lava a a va tirhela, a va n'wi hakela loko a va yisela leswi a swi endleke. Siku rin'wana ra ximun'wana a yisa leswi a swi endleke eka lava va swi laveke. Loko va n'wi hakela, va n'wi nyika ni ximbutana.
13Loko Ana a fika ekaya, ximbutana lexi xi sungula ku rila. Kavaloko ndzi ku ka yena: “Xana u xi kumile kwihi ximbutana lexi? U xi yivile ke? Xi tlherisele eka vinyi va xona, hikuva a swi lulamanga ku dya swo yiva.”
14Nsati wa mina a hlamula a ku: “Ndzi nyikiwile ximbutana lexi xi va nyiko yo engetela hakelo ya mina.” Kambe a ndzi n'wi kholwanga, kutani ndzi n'wi lerisa ku tlherisela ximbutana eka vinyi va xona, hikuva ndzi khomiwe hi tingana hikwalaho ka leswi a swi endleke. Ana a ndzi hlamula hi ku kariha a ku: “A hi kona! Ndza swi vona leswaku u munhu wa njhani. Ri kwihi rirhandzu ra wena? Ku nyika ka wena swisiwana ni mintirho yin'wana ya wena yo lulama i swa hava!”

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.

Zjisti více o BIBELE Mahungu Lamanene