Ngurrununggaḻ bilidjirri 1:15

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Ngurrununggaḻ bilidjirri 1:15