Ngurrununggaḻ bilidjirri 1:10

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Ngurrununggaḻ bilidjirri 1:10