Ngurrununggaḻ bilidjirri 1:1

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Ngurrununggaḻ bilidjirri 1:1