Creenaght Solomon 2
YNAP
2
CAB. II.
1Son dooyrt ny mee-chrauee, resooney roo hene, agh dy aggairagh, Giare as deinagh ta nyn laghyn, as noi baase dooinney cha vel saase erbee, chamoo ve rieau er ny chlashtyn, dy ren dooinney erbee chyndaa veih’n oaie.
2Son she marran haink shin er y theihll: as bee mayd ny yeï shoh myr nagh beagh rieau nyn lheid ayn: son cha vel yn ennal t’ayns nyn stroanynagh myr jaagh, as myr drillin beg ta greesaghey ayns nyn gree:
3Cooid, tra te er ny vooghey, bee nyn gallin er ny hyndaa gys leoie, as nee nyn spyrryd lheïe ersooyl myr kiunid yn aer veeley.
4As bee eer nyn annym er ny yarrood lurg traa, as cha bee nyn obbraghyn ayns cooinaghtyn ec dooinney erbee, as nee nyn mioys shymley ersooyl myr scheïm dy vodjal, as bee eh er ny skeayley myr kay ta er ny imman roish gollyn ny greïney, as er ny lheïe lesh y chiass echey.
5Son cha vel nyn mea agh eer scadoo ta lheïe ersooyl: as lurg nyn maase cha vel chyndaa: son te dy shickyr dooint, myr shen nagh vel dooinney erbee chyndaa reesht.
6Tar-jee eisht, lhig dooin nyn soylley ’ghoaill jeh ny nheeghyn mie ta roïn: as lhig dooin dy jeean ymmyd y yannoo jeh ny bannaghtyn shoh myr ayns nyn aegid.
7Lhig dooin shin hene y lhieeney lesh feeyn costal as ooilyn miljey, as ny lhig da blaa erbee souree shaghney shin.
8Lhig dooin nyn ghing y choamrey lesh roseyn ayns slane blaa.
9Ny lhig da fer j’in goll fegooish ayrn jeh nyn rouanys: lhig dooin cowraghyn jeh nyn ghennallys y aagail ayns dy chooilley voayl: son shoh nyn doghyr, as nyn gronney shoh.
10Lhig dooin yn kercheen boght shen dy ghooinney cairal y hranlaasey, gyn sparail y ven-treoghe, ny cur arrym da kione lheeah yn chendeeaght.
11Lhig da laue-lajerys goaill niart er leigh as cairys: son cha vel fort ec ny annoonee dy hassoo roïn.
12Shen-y-fa lhig dooin lhie cooyl-chlea son yn dooinney ynrick; son cha vel eh gys yn ymmyd ain: t’eh soiaghey eh hene noi nyn yannoo, t’eh goltooaney shin lesh brishey yn leigh, as gys nyn nearey coyrt ass nyn lieh shaghrynys nyn ghrogh-ynsaghey.
13T’eh goaill er dy vel echey tushtey dy Yee, as t’eh genmys eh hene lhiannoo yn Chiarn.
14T’eh soiaghey seose eh hene dy choyrt oghsan da ny smooinaghtyn ain.
15T’eh seaghnagh dooin eer dy yeeaghyn er: son cha vel y vea echeysyn casley rish bea gheiney elley, ny e raaidyn myr ny raaidyn ocsyn.
16T’eh jeeaghyn orrin myr kialgeyryn, t’eh shaghney myr breinid nyn gliaghtaghyn: t’eh lhiasaghey dy vel jerrey yn sleih cairagh dy ve bannit, as boggyssagh dy vel Jee yn ayr echey.
17Lhig dooin fakin vel firrinys ayns e ghoan: as hee mayd cre haghyrys da ec y jerrey.
18Son my ta’n dooinney ynrick mac dy Yee, nee eh cooney lesh, as livrey eh veih laue e noidyn.
19Lhig dooin eshyn y phrowal lesh goanlys as torchaghey, dy vod mayd fakin e veenid, as prowal e hurranse.
20Lhig dooin eh y cherraghey lesh baase scammyltagh: son my sheer da hene bee soiaghey jeant jeh.
21She myr shoh smooinee ad, agh v’ad mollit: son ta nyn mee-chraueeaght hene er gholley ad.
22Agh son folliaghtyn Yee cha row geill oc daue, chamoo v’ad jeeaghyn son faill yn ynrickys, chamoo va scansh oc jeh leagh son anmeenyn gyn-loght.
23Son chroo Jee dooinney dy ve dy bragh beayn, as ren eh cummey eh ayns tuarystal e veaynid hene.
24Ny-yeih, trooid goanlys y jouyl haink baase stiagh ’sy theihll: myr t’adsyn gennaghtyn ta fo e reill.

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

Zjisti více o Yn Apocrypha 1772