Matouš 28:19

Matouš 28:19 BCZ

Proto jděte a získávejte mi následovníky ve všech národech, křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého.
BCZ: Slovo na cestu
Sdílet

Matouš 28:19

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Matouš 28:19