Koloským 1:13

Koloským 1:13 B21

On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Koloským 1:13