Žalmy 91:1

Žalmy 91:1 B21

Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat.
B21: Bible 21
Sdílet

Žalmy 91:1

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 91:1