Žalmy 82
B21

Žalmy 82

82
1Žalm Asafův.
Ve shromáždění mocných stanul Bůh,
uprostřed „bohů“ soud vynesl:
2„Jak dlouho budete soudit převráceně,
jak dlouho budete na straně ničemů? séla
3Chudých a sirotků se zastávejte,
nuzným a ubohým právo zjednejte!
4Chudého ubožáka vysvobozujte,
dejte mu uniknout z ruky ničemů!
5Oni však nechápou, vůbec nerozumí,
v temnotách stále tápají,
bortí se všechny zemské základy!
6Ano, řekl jsem: Vy jste bohové,
všichni jste Nejvyššího synové.
7Jakožto lidé ale zemřete,
tak jako každý vůdce padnete!“
8Povstaň už, Bože, abys soudil zemi –
vždyť tobě patří všechny národy!

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21