Žalmy 37:4

Žalmy 37:4 B21

V Hospodinu měj svoji rozkoš – on touhy tvého srdce naplní!
B21: Bible 21
Sdílet

Žalmy 37:4

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:4