Žalmy 34:18

Žalmy 34:18 B21

Volání spravedlivých Hospodin slyší, vysvobodí je ze všech úzkostí!
B21: Bible 21
Sdílet

Žalmy 34:18

Sdílet