Žalmy 19:15

Žalmy 19:15 B21

Slova v mých ústech, v mém srdci myšlení kéž se ti, Hospodine, zalíbí – skálo má, můj Vykupiteli!
B21: Bible 21
Sdílet