Žalmy 19:14

Žalmy 19:14 B21

Zbav svého služebníka i těch úmyslných, nikdy ať nade mnou nepanují! Pak budu bezúhonný a nevinný, své veliké viny zbavený.
B21: Bible 21
Sdílet

Žalmy 19:14

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 19:14