Žalmy 19:13

Žalmy 19:13 B21

Kdo ale rozpozná vlastní poblouzení? Od skrytých hříchů mě očisti!
B21: Bible 21
Sdílet