Žalmy 19:12

Žalmy 19:12 B21

Poučením jsou pro tvého služebníka, v jejich dodržování je hojná odplata.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 19:12