Žalmy 19:11

Žalmy 19:11 B21

nad zlato vzácnější, nad zlato nejčistší, nad med nejsladší, nad med z pláství kanoucí.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 19:11