Žalmy 136
B21

Žalmy 136

136
1Haleluja!
Oslavujte Hospodina, je tak dobrý
– jeho láska trvá navěky!
2Oslavujte Boha bohů
– jeho láska trvá navěky!
3Oslavujte Pána pánů
– jeho láska trvá navěky!
4On jediný veliké divy působí
– jeho láska trvá navěky!
5On ve své moudrosti nebe učinil
– jeho láska trvá navěky!
6On na vodách zemi rozložil
– jeho láska trvá navěky!
7On veliká světla učinil,
– jeho láska trvá navěky!
8Učinil slunce, aby vládlo dni
– jeho láska trvá navěky!
9Měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí
– jeho láska trvá navěky!
10On pobil prvorozené v Egyptě
– jeho láska trvá navěky!
11Vyvedl z jejich středu Izrael
– jeho láska trvá navěky!
12V mocné ruce a paži vztažené
– jeho láska trvá navěky!
13On Rudé moře vedví rozdělil
– jeho láska trvá navěky!
14A jeho středem provedl Izrael
– jeho láska trvá navěky!
15Faraona s vojskem smetl do moře
– jeho láska trvá navěky!
16On vedl svůj lid po poušti
– jeho láska trvá navěky!
17On porazil krále veliké
– jeho láska trvá navěky!
18A pobil krále věhlasné
– jeho láska trvá navěky!
19Emorejského krále Sichona
– jeho láska trvá navěky!
20I Oga, krále Bášanu
– jeho láska trvá navěky!
21A jejich zemi dal za dědictví
– jeho láska trvá navěky!
22Dědictví Izraeli, svému sluhovi
– jeho láska trvá navěky!
23On na nás pamatoval v naší porobě
– jeho láska trvá navěky!
24Vytrhl nás z ruky našich nepřátel
– jeho láska trvá navěky!
25On veškeré tvorstvo sytí pokrmem
– jeho láska trvá navěky!
26Oslavujte Boha nebe
– jeho láska trvá navěky!

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21