Žalmy 113
B21

Žalmy 113

113
1Haleluja!
Chvalte, služebníci Hospodinovi,
chvalte jméno Hospodin!
2Ať je velebeno jméno Hospodin
jak nyní, tak i navěky!
3Od východu slunce až tam, kde zachází,
buď sláva jménu Hospodin!
4Hospodin je vznešený nad všemi národy,
jeho sláva klene se nad nebesy.
5Kdo je jako náš Bůh, Hospodin,
jenž trůní ve výši,
6jenž sklání se a na vše pohlíží,
na vše na nebi i na zemi?
7Chudáka umí z prachu pozvednout,
ubožáka bere ze smetiště,
8mezi knížaty jim dává usednout,
mezi knížaty v lidu svém.#1.Sam 2:8
9Neplodnou obdařuje rodinou,
matka se z dětí raduje!
Haleluja!

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21