Filipským 3:19

Filipským 3:19 B21

Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci
B21: Bible 21
Sdílet